Monday, April 09, 2012

Sumatra Tempoe Doeloe

Air Mantjoer in de Kloof van Singgalang (Anai-kloof) op Sumatra's Westkust-1 1880alai te Lawang bij Matoer ten westen van Fort de Kock 1900Altaar van de klenteng te Padang 1880


arau teompoe doelo 1880


Assistent-residentshuis te Solok 1910


Badplaats Ajer Tabit nabij Pajakoemboeh 1915


Balei Batipoe te Padangpandjang, Sumatra's Westkust 1880


Blik- en koperwerk op de markt te Pajakoemboeh 1920


Boekik Ambacang 1919


Brug en (links) spoorbrug te Singkarak, Sumatra's Westkust 1920


Brug en spoorbrug bij het meer van Singkarak, Sumatra's Westkust 1920


Brug in de weg van Pajakoemboeh naar (vermoedelijk) Pakanbaroe 1920


Brug in Siloenkang, afd. Tanah Datar, Sumatra's Westkust 1920


Bruiloftsgezelschap voor een woning te Kota Gedang 1900


Bus van de autobusdienst van de Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust tussen Padangpandjang


danau maninjau 1880


Dans en muziek tijdens feestelijkheden te Soengei Poear op Sumatra's Westkust 1990


Dansende mannen tijdens feestelijkheden te Soengei Poear op Sumatra's Westkust 1895


Datoe Toemenggoeng Soetan Soeliman, Laras-hoofd te Soengei Poear in Oud-Agam


De apenberg met het Puttertje te Padang 1901


De grot van Kamang bij Fort de Kock 1920


De Nagari-huizen die L.C. Westenenk heeft laten bouwen in Fort van der Capellen 1910


De races te Fort de Kock 1911


De residentswoning van Fort de Kock 1900


De visloods en de vleesloods op een pasar te Fort de Kock 1906


De vlakte van Agam, Sumatra's Westkust 1900


Depot te Solok van de Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust 1935


Drijfjacht op wilde varkens te Tilatang bij Fort de Kock-1 1911


e pasar te Pajakoemboh, Sumatra's Westkust 1910


Emmahaven met de goenoeng Meroe bij Padang 1935


Emmahaven met de kolenviaducten van de Ombilin Maatschappij bij Padang 1901


emontage van de spoorbrug bij het opbreken van de lijn tussen Pajakoemboeh en Limbanang


Emplacement te Fort de Kock van de Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust 1935


Emplacement te Singkarak van de Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust 1935


Emplacement van de Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust te Padangpandjang 1935


F.W.J.H. Tengbergen voor zijn huis te Padang 1900


Familie te Pajakoemboeh 1900


Fort de Kock in 1826


Fort de Kock, gezien vanuit de watertoren, Sumatra 1938


Grot van Kamang bij Fort de Kock 1880


gunuang marapi


kawah merapi 1880


harau 1910


Haven van Padang 1867


mesdjit koto toeo 1880


muaro padang 1880


ngarai sianok 1900


ootjes te Moeara Padang 1880


oerang mentawai 1907
 
Blogger Templates